İstanbul Cd. No:6 D:8 K:2 Bakırköy / İstanbul | Haritayı göster

  • 0 (532) 321 40 81

Konsültasyon Ekibimiz

Dt. Mustafa Özer

1968 yılı doğumlu olan Mustafa Özer; ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayıp, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği fakültesine giriş yapmıştır. 1990 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak dişhekimi ünvanını almaya hak kazanmıştır. Aynı yıl, vatani görevine Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda diştabip asteğmen olarak başlayıp mesleğini sürdürmüş ve teğmen olarak tamamlamıştır.

1992 mayıs ayında Bakırköy'deki ilk dental kliniğini kuran Özer, 25 yıldır aralıksız klinik çalışmalarına devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışı sayısız bilimsel kongre, seminer ve toplantılara katılarak, mesleki sürekli eğitimine devam etmesinin yanı sıra, kendisi de Türk Dişhekimleri Birliğinin "eğitmen dişhekimi" ünvanına da sahiptir. İstanbul dişhekimleri odası, Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği, Türk Oral İmplantoloji Derneği gibi birçok mesleki kuruluşların aktif üyesidir. 2 çocuk babasıdır.

Dr. Onur Çavuş

Onur Çavuş 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Dişhekimliği eğitimini 2005 yılında Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinde tamamladıktan sonra aynı sene fakültenin Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi anabilimdalında doktora eğitimine başladı. Eğitimi süresince yurt içi ve yurt dışı kongrelere katıldı ve sunumlar yaptı. 2009 yılında İskoçya'da Prof.Dr. Ashraf Ayoub'ün ortognatik cerrahi planlama programına katıldı. Marmara üniversitesi Tıp Fakültesinde, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Genel Cerrahi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ve Anestezi ve Reanimasyon anabilim dallarında toplam 7 aylık rotasyonu tamamladı.

2011 yılında KTP laserin Porfiromonas gingivalis ve osteoblastlar üzerine fotodinamik etkinliğinin incelenmesi adlı tez çalışmasını sunarak doktor (PhD) ünvanını ve ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı ünvanını aldı. Klinik çalışmalarını dentoalveolar cerrahi, implant cerrahisi ve kemik rekonstrüksiyonu üzerine yoğunlaştıran Dr.Onur Çavuş Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi derneği (TOMCD), International Association of Dental Research (IADR) ve International Team for Implantology (ITI) üyesidir. Klinik çalışmalarını çene cerrahisi ve dişhekimliğiyle ilgili kongre ve yayınları takip ederek geliştirmeyi sürdüren Dr.Onur Çavuş bunların yanında müzik, tarih ve basketbolla ilgilenmektedir.

Dr. Deniz İbrahimoğlu

Dr. Deniz İbrahimoğlu 1975 yılında Yunanistan’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 2001 yılında mezun oldu. Aynı fakültede periodontoloji anabilim dalında aralıksız çalışmalarına devam edip doktor unvanını aldı. Avrupa Periodontoloji ve Türk Periodontoloji dernekleri üyesidir. Yurt içi ve Yurt dışı sayısız kongre ve workshoplara katılmıştır. 3 yabancı dil bilmektedir. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra spora da gönül vermiş olan İbrahimoğlu aynı zamanda Avrupa karete şampiyonudur.

Dr. Onur Selçuk

1975 yılında İstanbul’da doğan Onur Selçuk, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimine başlamıştır. 1999 yılında mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı’nda doktora programına kabul edilmiştir.

2006 senesinde ‘Normal oklüzyonlu erişkinlerde diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel fonksiyonun araştırılması ve bireysel olarak diş dizisi biçiminin çizilmesini sağlayan bilgisayar yazılımı oluşturulması’ adlı doktora tezini tamamlayarak ‘P.hD’ ünvanını almıştır.

TOD (Türk Ortodonti Derneği), AAO (American Association of Orthodontists) ve WFO (World Federation of Orthodontists) kuruluşlarına üyedir.

Dr. Atakan Elter

1973 yılında İstanbul'da doğan dr. Atakan Elter, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde başladığı dişhekimliği eğitimini 1997 yılında tamamlamıştır. 1998 yılında aynı fakültede Kuron Köprü Protezleri Bilimdalı'nda doktora eğitimine başlamıştır.

"Sayısal görüntüleme kullanılarak diş renginin belirlenmesi" başlıklı tezini vererek 2003 yılında doktorasını tamamlamış ve "Protez Uzmanı"ünvanını almıştır.